Det telekommunistiska nätverksmanifestet

Ett föredrag som länkades i något slags socialt medium fick upp mina ögon för Telekommunistenprojektet. Det var ett väldigt intressant föredrag som jag verkligen kan rekommendera att se. Upptäckte också att liraren som håller föredraget har släppt en bok, The Telekommunist Manifesto. Kul som komplement till Kullenbergs nätpolitiska manifest! Där det sistnämnda kanske mer är ett internetmanifest för kommunister och det förstnämnda mer lutar åt ett kommunistiskt manifest för datanördar.

Anyways, det finns en hel del intressant i båda manifesten och jag tycker verkligen att folk borde läsa dom, men jag ska inte gå in mer detaljerat på dom här. Däremot så avslutades det telekommunistiska manifestet med en remix av slutet på andra sektionen (Proletärer och kommunister) ur det vanliga kommunistiska manifestet. Den var lite rolig, så jag översatte remixen, med utgångspunkt i den versionen av det kommunistiska manifestet som finns på Marxists.org.

Det telekommunistiska nätverksmanifestet

Vi såg redan ovan, att det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande klass, utveckla nätverk av företag där människor producerar bruksvärden och delar som jämlikar, och att bygga och expandera den ekonomiska styrkan i dessa företag för att höja det organiserade proletariatet till en position som den dominerande ekonomiska klassen. Endast då kan vi erövra demokratin.

Proletariatet kommer att begagna sin politiska makt expanderande ekonomiska makt till att så småningom fråntaga bourgeoisin allt kapital och centralisera decentralisera alla produktionsinstrument i statens d.v.s. i det som härskande klass organiserade proletariatets händer ett gemensamt kapital som kontrolleras direkt av de vars produktion är avhängigt det och på så sätt fortast möjligt öka mängden av produktionskrafter.

I början kan detta naturligtvis ske endast genom despotiska ingrepp att bygga våra företag med grund i egendomsrätten och i de borgerliga produktionsförhållandena, således genom åtgärder, vilka synes ekonomiskt otillräckliga och ohållbara, samt motsatta våra behov, men som under rörelsens utveckling kommer att spränga sina egna gränser och är oundvikliga som medel att omlägga hela produktionssättet.

Dessa åtgärder kommer naturligtvis att vara olika i olika länder gemenskaper.

För de utvecklade länderna flesta gemenskaper skall dock tämligen allmänt följande kunna komma till användning:

 1. Jordegendomens expropriering Delande av alla produktionsmedel och jordräntans användning till statsutgifter.
 2. Stark progressiv beskattning. Införande av medborgarlön genom utdelning av en per-capita del av den gemensamt tillägnade räntan.
 3. Arvsrättens avskaffande. Rätten att vara en del av gemenskapen till alla som bidrar med arbete efter förmåga, inte genom arv, köp eller överföring.
 4. Konfiskation av alla emigranters och rebellers egendom. En bindande överenskommelse med alla medlemsföretag att avstå från privat ägande av sina produktionsmedel för att istället ta i besättande vad de behöver genom att låna det från det gemensamma kapitalet.
 5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank med statskapital och uteslutande monopol. Skapande av en gemensam aktiemarknad där aktier auktioneras ut för ändamålet att bygga upp de gemensamma produktionsmedlen.
 6. Centralisering av transportväsendet i statens händer. Bygga om transport- och kommunikationsväsendet för att kunna kontrolleras gemensamt.
 7. Utökande av nationalfabriker, produktionsinstrument, uppodling och förbättring av jorden efter en samhällelig plan. Erbjuda alla företag en möjlighet att införskaffa och i största möjliga mån dela produktionsmedel.
 8. Lika arbetstvång för alla, upprättande av industriella arméer, särskilt för åkerbruket. Lika möjligheter för alla att delta och bygga.
 9. Förenande av jordbruks- och industridriften; åtgärder för att så småningom utplåna skillnaden mellan stad och landsbygd. Upphävande av alla skillnader mellan producenter och konsumenter och förändring av utbyten via marknaden till gemensam distribuering där produktionen av bruksvaror och samhälleligt värde går före produktionen av varor.
 10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffande av fabriksarbetet för barn i dess nuvarande form. Uppfostrans förenande med den materiella produktionen o.s.v. Skapande av kunskapsutjämnande nätverk och socialförsäkringar för alla, samt erbjuda möjligheten att utveckla sina färdigheter genom att bidra i produktionen.

När under utvecklingens lopp klasskillnaderna försvunnit och all produktion koncentrerats distribuerats i händerna på de förenade individerna, så förlorar den offentliga makten sin politiska karaktär. Den politiska makten i egentlig mening är det organiserade våldet av en klass till en annan klass’ undertryckande. När proletariatet i kampen mot bourgeoisin med nödvändighet förenar sig som klass, genom en revolution självorganisering gör sig till härskande klass och som härskande klass med våld upphäver de gamla produktionsförhållandena, så upphäver det med dessa produktionsförhållanden klassmotsättningarnas existensbetingelser, klasserna överhuvudtaget och därmed sitt eget herravälde som klass.

I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.

p.s. Telekommunisten driver den billiga och grymma hostingtjänsten Trick.ca där Popvänster hostas, kan verkligen rekommendera dom! d.s.

4 tankar kring ”Det telekommunistiska nätverksmanifestet

  1. tack för tipset, den var intressant. O lite klargörande… själv blev jag rätt förvirrad av det långa manifestet. :D

 1. Mycket välkommet. Kan vi inte sätta oss och tala mellan tre öl tillsammans med martin som också nu läser manifestet och gå in lite mer på djupen kring vad vi faktiskt tycker om venture communism. Jag känner mig förblindad av retoriken och behöver konstruktiv kritisism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.